Pendelen tussen culturen

Training inclusief leiderschap

Je bent een manager, adviseur of teamcoach die inclusie hoog op de agenda heeft staan. Je wilt vanuit je vak actief inclusie bevorderen in woord en daad. Toch is het ondanks goede intenties voor jou nog niet vanzelfsprekend om inclusief te werken. Je merkt dat je onbewust bent van je eigen vooroordelen en blinde vlekken. Onbedoeld voelt daardoor niet iedereen zich op zijn gemak bij jou.

Inclusie: gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want iedereen heeft blinde vlekken en vooroordelen. Je bent dus niet de enige. Ook wij hebben een tijdje de illusie gehad dat we als Surinaamse en Indische vrouw minder bevooroordeeld zouden zijn. Dit alleen al denken, getuigt van een grote blinde vlek en vooroordeel. Dus wij hadden en hebben steeds weer opnieuw werk te doen op dit gebied.

Verbinden met andere culturen

Actief bijdragen aan inclusie. Hoe dan?

Door de training ‘Inclusief Leiderschap’ word je een stevige authentieke leider die inclusie bevordert. Je hebt een sterke verbinding met je eigen persoonlijke en professionele  oorsprong en kunt daarom nieuwsgierig en respectvol je verbinden met andere culturen. Je kent je eigen culturele referentiekader en ontdekt daardoor ook je blinde vlekken op het gebied van inclusie.

De dialoog aangaan met andere culturen, gaat je gemakkelijk af. Ook ben je in staat ongewenst gedrag te begrenzen op een respectvolle manier. Je maakt daardoor de sociale veiligheid in je werkomgeving groter. 

Trainers met ervaring in pendelen tussen culturen

Bernice Felter-Thijm:

‘Ik ben geboren in Suriname en sinds mijn vierde opgegroeid in Nederland. Inmiddels weet ik door onderzoek naar mijn eigen familiegeschiedenis dat ik mijn roots enerzijds helemaal tot de Yoruba en Hausa tribes in Nigeria kan natrekken en anderzijds tot
plantagehouders uit Amsterdam. Wellicht dat mede daarom Amsterdam helemaal als mijn thuis voelt.

Verschillen, weerstand en complexiteit vormen in mijn ervaring helemaal geen belemmering, maar zijn juist de brandstof voor verandering. Het is een bron om uit te putten net zoals een verfdoos met verschillende kleuren. Voor zowel de individu als de organisatie. Elke kleur voegt iets toe aan het kunstwerk dat je wilt maken.

Met ruim 20 jaar werkervaring in begeleiden en leidinggeven aan teams bij start-ups, corporates en NGO’s weet ik het potentieel van mensen naar boven te halen en aan te laten sluiten op doelstellingen van de organisatie.’

Monique Bolung:

‘Ik ben de dochter van een Indische moeder en Indonesische vader, ben geboren in Jakarta en opgegroeid in Amsterdam. Daardoor kan ik bescheiden zijn als een Indische en recht voor z’n raap als een Amsterdamse.

Mijn levenservaring bestaat uit het voortdurend pendelen tussen verschillende culturen, zowel in professioneel als in persoonlijk opzicht.

Toen ik de verbinding met mijn eigen etnische en professionele cultuur had versterkt, stond ik stevig in mijn inclusief leiderschap. 

Mijn werkervaring bestaat uit ruim 30 jaar management en coaching o.a. van teams waar gedoe door uitsluiting dreigt of aan de orde is. Ik geef ruim 20 jaar leiderschapstrainingen en coachopleidingen.’

‘Ik geef leiding aan mensen afkomstig uit alle werelddelen. Voor mij als Nederlandse was het vanzelfsprekend dat mensen zich uitspreken als ze het ergens niet mee eens zijn. Maar ik merkte dat mensen uit andere culturen niet gewend zijn kritiek te geven op hun managers. Door de training van Monique werd ik me bewust van mijn eigen blinde vlekken en hoe daar mee om te gaan.’

Anja, Teamleider bij een HBO-opleiding

Over de opleiding

Programma Inclusief Leiderschap

De opbouw van deze opleiding 

  • Een webinar van een uur
  • Een individuele coachsessie van 1,5 uur
  • Daarna volgt een trainingsdag
  • Vervolgens zijn er twee supervisiesessies van 2 uur in een groep van max. 4 mensen
  • En tot slot wordt de opleiding afgesloten met een trainingsdag

Waar gaat de training over?

Je start deze opleiding met een webinar waarin je vanuit antropologisch perspectief informatie krijgt wat inclusief leiderschap inhoudt en wat transculturele vaardigheden zijn, zodat je voldoende theoretische bagage hebt voor de praktijk.

Daarna doe je in een individuele coachsessie een cultuuronderzoek van je familiesysteem en je organisatie. Je krijgt zicht op je eigen culturele referentiekader, die van je familiesysteem en van de organisatie waar je werkt. Het wordt voor jou gemakkelijker te pendelen tussen je eigen cultuur en die van anderen.

Vervolgens oefen je tijdens een eerste trainingsdag met begrijpen, begrenzen en ingrijpen in situaties die inclusie belemmeren. Je wint persoonlijk transcultureel leiderschap aan daadkracht en opmerkzaamheid.

Twee supervisiesessies volgen op de eerste trainingsdag.  In een supervisiegroep van 4 mensen bespreek je casuïstiek onder begeleiding van Bernice of Monique. 

Tot slot is er een tweede trainingsdag, waarin je verdiept en oogst wat je hebt geleerd en aanbevelingen voor inclusie en diversiteit formuleert voor je team of afdeling. 

Je eigen stijl ontdekken

De training is intensief en persoonlijk, want pendelen tussen culturen vraagt veel van leiders, ongeacht de cultuur waartoe zij behoren. Een groep bestaat daarom uit maximaal 12 mensen. Persoonlijk onderzoek is nodig om je culturele register te leren kennen en uit te breiden en heeft als doel inclusie sterker te maken in organisaties.

Je ontdekt je eigen kwaliteiten en blinde vlekken op het gebied van diversiteit. Bernice en Monique scheppen een veilig leerklimaat te scheppen met spanningsvolle  en uitdagende leersituaties, zodat jij je eigen stijl ontdekt en verdiept in inclusief leiderschap.

Resultaten

Je kunt de volgende resultaten bereiken:

  • Je kent je eigen cultuur en het effect daarvan op andere culturen
  • Je hebt transculturele vaardigheden ontwikkeld, waardoor je kunt pendelen tussen verschillende culturen, terwijl je verbonden blijft met je eigen cultuur

Informatie en deelname

Locatie 

Deze training wordt gegeven in ‘Naam locatie’
Adres, Postcode, Plaats

Data

xx-xx-2022
xx-xx-2022

Investering

De investering is € 895,– ex 21% BTW.
Dit is inclusief locatiekosten en lunches op de trainingsdagen.

Benieuwd hoe ik je kan helpen?

Info vind je bij workshops en bij coaching of bel me gewoon even: 0630293646.